Magemar

Sensacja - "Morza" z Londynu i Chicago 10/12/2008

Zawsze myśleliśmy że w "Morzach" była przerwa wojenna od września 1939 (ostatni numer sierpniowy) do września 1945 roku (pierwszy numer październikowy). Przerwa była i owszem, ale w wydawaniu Morza w Polsce. W trakcie skanowania numerów z 1958 roku na tylnej okładce odnaleźliśmy wzmiankę o Morzu wydawanym w okresie międzywojennym w Chicago w USA. Oto ona:

Zaczęliśmy szukać jakiś bliższych informacji. Uruchomiliśmy oczywiście Grześka Ochmińskiego a on Piotra Głodkiewicza. I okazało się że nie tylko w Chicago reaktywowano Morze - także trochę nam bliżej, bo w Londynie. W tym samym dniu nadeszła wiarygodna informacja od Piotra poprzez Grześka:
W USA: MORZE Polish Monthly Magazine wychodziło od czerwca 1940 r. do marca 1960 r w Chicago.
W Wielkiej Brytanii: POLSKA NA MORZACH Poland on the seas wydawano w Londynie od listopada 1941 r. do lipca 1946 r. - łącznie 32 zeszyty. Była to całkowicie inicjatywa prywatna. Wydawcą był Pan Janusz Grzywiński a komitet redakcyjny stanowiły dwie osoby czyli ponownie Janusz Grzywiński oraz Urban Krzyżanowski. Choć pierwszy numer ukazał się w październiku 1941 to starania o stworzenie pisma rozpoczęły się już w 1939 roku. W chwili obecnej poszukujemy obu serii by je zeskanować i opublikować. Już namierzyliśmy praktycznie wszystkie z serii londyńskiej. Zaczęliśmy skanowanie od pierwszego numery z listopada 1941 i czekamy na kolejne dostępne numery. Możecie oglądać naszą pracę w galerii w Inne archiwalia morskie/Polska na Morzach.
Nasza galeria
Czas i kalendarz